Politica de confidențialitate și protecția datelor personale

Politica de confidenţialitate SC CORPOSANA SRL

 

Confidenţialitatea datelor personale este foarte importantă pentru noi, în acest fel dând dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-aţi oferit-o. Pentru a vă putea oferi serviciile noastre, trebuie să înregistrăm, să utilizăm şi să păstrăm anumite informaţii pe care ni le oferiţi, dar vă garantăm că aceste informaţii vor fi păstrate în siguranţă, conform principiilor prezentate mai jos.

SC CORPOSANA SRL oferta servicii medicale la cele mai înalte standarde.

Datele noastre de identificare sunt :

S.C. CORPOSANA S.R.L. cu sediul în București, Str.  Atleților, nr. 1A, Sector 2, înregistrată la Registrul  Comerţului sub nr. J40/2929/2016, Cod fiscal 35728148

Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de e-mail: office@corposana.ro

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană, indiferent dacă acestea se referă la viaţa să privată, profesională sau publică (nume, fotografie, e-mail, informaţii bancare, postări pe site-uri de socializare, informaţii medicale, adresa IP a calculatorului etc.). Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Vizitatorii siteului sunt acele  persoane vizate, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

În momentul unei programări pe site-ul nostru este nevoie să vă solicităm  informaţii personale pentru a vă putea efectua programarea. Întotdeauna când solicităm datele dumneavoastră personale o să vă explicăm scopul pentru care ne sunt necesare, unde vă păstrăm datele tale şi cine are acces la ele, iar în cazul în care doriţi stergera lor, la cererea dumneavoastră, vom realiza acest lucru.

Ce date sunt prelucrate pe acest site, de ce le prelucrăm şi când?

Datele colectate de site-ul nostru sunt necesare efectuării programărilor.

Informaţiile solicitate sunt:

– nume , prenume

– număr de telefon

– adresa de email

– CNP

Iar aceste date sunt oferite în mod direct de către dumneavoastră, de exemplu, atunci când:

Solicitaţi o programare

Sau indirect prin adresa dumneavoastră de IP. Noi nu folosim adresa dumneavoastră de IP pentru a vă indentifică, dar  vă informăm că aceasta rămâne stocată în momentul în care se accesează site-ul nostru, iar la solicitarea dumneavoastră aceasta poate fi ştearsă.

Datele colectate de către site-ul nostru sunt oferite voluntar de către dumneavoastră în vederea efectuării programării şi acestea sunt : nume şi prenume, adresa de email, număr de telefon, CNP.

Care este temeiul legal?

Datele pe care ni le oferi voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email, CNP) (adică cele pe care le trimiteţi prin plasarea unei programări) au temeiul legal în art. 9.2(h) şi 9.2 (i) a Regulamentului UE 679/2016 –  Categoriile speciale de date cu caracter personal.

Care este scopul pentru care colectam datele dumneavoastră?

Scopul prelucrării îl reprezintă solicitarea dumneavoastră de a face o programare.  Dacă nu doriţi să oferiţi datele solicitate (nume, prenume ,adresa de email, nr de telefon, CNP), puteţi refuza să furnizaţi aceste informaţii. În cazul în care refuzaţi să oferiţi aceste informaţii, nu mai aveţi posibilitatea de a solicita o programare online.

Datele dumneavoastră sunt folosite pentru a putea face programarea (nume şi prenume, CNP), numărul de telefon este folosit pentru a vă putea contacta în vederea confirmării programării respective, iar adresa de email este folosită în vederea confirmării că s-a primit solicitarea dumneavoastră şi că se analizează, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să primiţi o confirmare pe email sau telefonic.  Dacă nu doriţi să primiţi aceste email-uri puteţi solicita ştergerea adresei de email din baza de date.

Perioada de retenţie

Datele sunt stocate pe perioada necesară desfăşurării activităţii, dar nu mai mult de 5 ani de la data la care aţi accesat ultima dată site-ul.

Cu cine partajam datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi păstrate în siguranţă şi nu vor fi dezvăluite informaţiile către alte persoane ce le pot folosi în scopuri comerciale sau de marketing. Totuşi, datele dumneavoastră pot fi accesate de Furnizorii de servicii cu care colaboram . Acestea sunt atent selecţionate în vederea păstrării datelor dumneavoastră cât mai în siguranţă, iar informaţiile la care au acces sunt limitate, scopul fiind acela de a presta serviciul în baza cărora au fost cotractati.

Drepturile persoanelor vizate

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

  • dreptul la informare și acces;
  • dreptul de  intervenție asupra datelor;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a depune o plângere în fața autoritățîi de supraveghere (www.dataprotection.ro).
  • dreptul de ştergere din baza de date prin solicitare scrisă la adresa de email: office@corposana.ro

Politica de cookies poate fi accesată aici: https://www.corposana.ro/pagini/politica-de-cookies/

Cum ne puteţi contacta:

Adresă: București, Str.  Atleților, nr. 1A, Sector 2

Telefon: 07992 20 992

Email: office@corposana.ro

Programează-te